Electrolux Extension de garantie
#

Voorwaarden en bepalingen

Contact informatie

Electrolux Huishoudtoestellen
Electrolux Belgium
Rakestraat 40
1130 Brussel

Gebruiksvoorwaarden van de website van Electrolux Belgium.

Ook al wordt verondersteld dat de informatie die op de Electrolux Garantieverlenging website staat juist is op het moment van invoering, toch is Electrolux Huishoudtoestellen niet gebonden door deze informatie en worden er geen garanties gegeven over de informatie, de hypertext links of andere gegevens die direct of indirect van de Electrolux Belgium website worden verkregen en is Electrolux Belgium niet aansprakelijk voor onjuistheden of weglatingen in de website.
Alle informatie wordt geleverd en moet worden gebruikt in de wetenschap dat Electrolux Belgium niet aansprakelijk is voor enig verlies, aansprakelijkheid, schade of kosten van welke soort dan ook, zowel geheel als gedeeltelijk, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke informatie door de bezoeker of andere personen. Electrolux Belgium behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen en verbeteringen door te voeren.
Op de websites van Electrolux kunnen verwijzingen (links) voorkomen naar pagina's op andere sites. Electrolux kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze pagina's.

Copyright

U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, patenten, kennis, vertrouwelijke informatie, databankrechten, en rechten op het gebied van handelsmerken en designs (al dan niet geregistreerd) in de site zijn toegekend aan Electrolux Belgium of haar licentiegevers. Alle goodwill en intellectuele eigendomsrechten die voortkomen uit het gebruik van dergelijke intellectuele eigendomsrechten die zijn toegekend aan Electrolux zullen ten goede komen van Electrolux.

<< Terug